VÁNOĆNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU NEREGISTROVANÝCH HRÁĆŮ KONANÝ 27.12.2014

Dne 27.12 se v naší tělocvičně konal Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu.

Celý turnaj proběhl v přátelské pohodě a zúčastnilo se ho 20 dospělých a 6 mládežníků.

Na turnaji nechybělo také bohaté občerstvení jak tuhé tak i tekuté :) a Pavlův gulášek!

Všechny fotografie naleznete v kategorii Fotogalerie :)

Na prvních míste v kategorii dospělí se umístili: 1. Marcel Majling

                                                                                  2. Ivo Zeman

                                                                                  3. Jarda Měch

a v kategorii mládež: 1. Veronika Latecká

                                    2. Lucie Lazecká

                                    3. Veronika Hoferová

Všichni si odnesli pěkné a hodnotné ceny :)

Poděkování patří také organizátorům, kteří celý turnaj poctivě a s radostí připravili a také sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny.

Těšíme se na další turnaje! :)